ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณร้องเพลงตอนอาบน้ำไหมครับ เพลงหรือคำอะไรที่คุณร้องจนติดปาก การร้องเพลงเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ประการแรกคือ เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ให้แก่เรา เพืื่อให้เราแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ความตื่นเต้น ความเสียใจ และชัยชนะ ประการที่สองคือ เป็นของขวัญที่เราให้แก่พระเจ้า เพื่อช่วยให้เราแสดงความเคารพยำเกรง ความขอบคุณ ความรัก และความมั่นใจในพระองค์ ดังนั้นให้เราร้องเพลงกันเถอะครับ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำ สิ่งที่พระองค์บอกว่าจะทำ และแบ่งปันสิ่งที่พระองค์กำลังทำในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระบิดาในสวรรค์์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดให้น้ำพระทัยของพระองค์อยู่เหนือจิตใจของข้าพระองค์ และจิตใจของทุกคนในโลกนี้ เพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นลักษณะบริสุทธิ์ของพระองค์มากขึ้น ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ที่ข้าพระองค์จะมีอาหารตามสมควรใในแต่ละวัน พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มีความขมขื่นใจและความโกรธต่อผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกเจ็บ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ ที่จะต่อต้านการล่อลวงและการหลอกลวงของมารซาตาน ขอทรงให้ชีวิตของข้าพระองค์ เป็นพยานที่มีสง่าราศีแสดงถึงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น