ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่พระเยซูมาครั้งแรก พระองค์มาเพื่อเผยให้เห็นถึงพระเจ้า (ยอห์น 1:18) แม้ว่าพระองค์จะทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้อย่างยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และเปี่ยมไปด้วยความเมตตา พระองค์ก็ไม่ได้เปิดเผยอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ความหวังของเราอยู่ที่การกลับมาของพระองค์ เมื่อพระองค์มาถึงในครั้งนี้พระองค์จะไม่มาจะเปิดเผยเรื่องพระเจ้า แต่จะแสดงให้เห็นถึงพระองค์เอง ผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตที่มีชัยชนะ เป็นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาว เป็นผู้ที่ทุกเข่าจะก้มกราบลง เราจะได้เห็นพระองค์อย่างเต็มที่จริงๆและเป็นตัวตนของพระองค์จริงๆ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยทั้งในอำนาจและพระคุณ ผู้ที่มีชัยชนะในทุกวิถีทาง เมื่อเราตั้งความหวังของเราในพระคุณของพระเยซูในเวลาที่พระองค์กลับมา เราจะมั่นใจพร้อมสำหรับการรับใช้ในงานเพื่อกษัตริย์ของเราในวันนี้ เราสามารถมีชีวิตอยู่ภายใต้การนำของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและสรรเสริญพระองค์ในวันนี้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระเยซูที่จะทรงมากับทูตสวรรค์ต่อหน้าข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ตั้งมั่นด้วยความหวังเพื่อจะมีส่วนในพระสิริของพระเยซูในวันนั้น และขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในฐานะที่เป็นคนที่รู้ว่ามีชัยชนะในพระเยซู อธิษฐานในพระนามอันทรงฤทธิ์ พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น