ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากซากเถ้าถ่านของกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลาย และความหายนะที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้า ที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาเตือนสติเรา ว่าผู้ที่อดทนรอคอย ผู้ที่มีความหวังอย่างแรงกล้าในพระยาห์เวห์ จะได้พบกับสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อจิตวิญญาณของพวกเขา(คือชีวิตนิรันดร์นั่นเอง)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ความอดทนและความเชื่อกับข้าพเจ้า ในเวลาที่เจอกับความทุกข์ยากลำบาก และดูเหมือนทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปหมด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะดีกับผู้ที่อดทน และอดกลั้นรอคอยความหวังแห่งการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าในเรื่องเหล่านี้ด้วยเถิด เพราะข้าพเจ้าไม่เพียงแต่อยากได้รับพระพรเท่านั้น แต่อยากนำชื่อเสียงอันดีมาให้กับพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น