ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนอ้างว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขา ในความเป็นจริงคำถามที่สำคัญคือเราอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่า สิ่งที่เป็นตัวกำหนดคือ สิ่งที่เราแสวงหาและทำมากกว่าสิ่งที่เราคิดและพูด พระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับเรา แต่พระองค์จะไม่เสียสละพระองค์เพื่อให้เราได้รับพระคุณแบบไม่มีค่า พระคุณที่ไม่ได้เรียกเราให้เป็นเหมือนพระองค์ พระองค์กำลังมองหาผู้ที่เชื่อที่ทำตามสิ่งที่พวกเขาพูด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุด ข้าพระองค์ไม่คู่ควรกับความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าความพยายามที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ก็เป็นเพียงความพยายามที่ไร้ประโยชน์ในการที่จะได้ทั้งสองสิ่งนั้น แต่พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์อยากที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ในทุกทางที่เป็นไปได้อย่างมนุษย์จะทำได้ ขอให้รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย เมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระองค์และลักษณะของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ ผู้ชอบธรรม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น