ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณซ่อนใจของคุณไว้ที่ไหน สิ่งที่เราเห็นว่ามีค่ามากที่สุดคือที่ที่เราจะเจอหัวใจของเรา ดังนั้นจึงเป็นคำถามที่สำคัญ เราเห็นค่าในความร่ำรวย ความสามารถในการควบคุม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ พระเยซูเตือนเราว่ามีเพียงการหันหนีจากสิ่งที่เราทั้งหลายเห็นว่ามีค่าและเก็บสะสมไว้เท่านั้น เราจะพบสิ่งที่เป็นสมบัติที่มีค่าแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ขออธิษฐานด้วยพระคุณอันมากล้นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ค้นพบสมบัติของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่ใช่ในสิ่งอื่น วันนี้ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้พระองค์ทั้งหมดที่ข้าพระองค์เป็นและทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีแด่พระองค์ เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น