ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ก็ผ่านปีใหม่มาอาทิตย์กว่าๆ แล้วนะครับ คุณเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือความตั้งใจที่จะทำสำหรับปีใหม่นี้ อย่ายอมแพ้หรือเลิกล้มความตั้งใจนะครับ แม้ว่าคุณจะเจอความยากลำบากที่จะตั้งใจทำมัน แต่ให้จำไว้ว่า ความตั้งใจเดียวในปีนี้ ที่เราจำเป็นต้องทำให้ได้ คือถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้เราไปที่ไหน ทำอะไร แล้วเราก็ต้องไปและทำตามนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงห่วงใยข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ การตัดสินใจและความยากลำบากของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ด้วยพระวิญญารบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระคำของพระองค์ และรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้พระองค์ทรงนำทุกๆย่างก้าวของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น