ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เราสรรเสริญ โห่ร้องด้วยความยินดีให้กับพระยาห์เวห์ กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง ให้เราหาช่วงเวลาสั้นๆ ของวัน ใช้เวลานั้นขอบพระคุณและสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ของเรา เมื่อเราได้รับการอวยพร ให้เราหยุดเพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์ ในทุกสิ่งที่ดี ให้เราบอกกล่าวคำสรรเสริญแก่พระบิดาผู้ทรงเมตตาของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าแห่งความเมตตาและยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเหลือเกินที่พระองค์ให้ข้าพระองค์ได้รู้จักพระองค์ ผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเมตตากรุณาที่จะฟังข้าพระองค์​ผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง ความเมตตาของพระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์รอด ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ความรักของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ กำลังของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลง ขอบคุณพระองค์ พระบิดา พระองค์ทรงยอดเยี่ยมจริงๆ ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น