ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุดเริ่มต้นของปีเป็นช่วงเวลาของคนที่ผมรักในการพยายามเริ่มต้นใหม่ บางทีคุณหรือคนที่คุณรักก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน คำอธิษฐานของผมสำหรับคุณและสำหรับพวกเขาคือ พวกเขาจะรู้จักการปลอบประโลมของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นกลอนที่เป็นที่รู้จักชื่อ "Footprints" หรือในบทจากพระคัมภีร์ "แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้า" การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ในการยืนหยัดต่อสู้กับความยากลำบากของเรา พระเจ้าอยากที่จะอยู่กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด พระองค์บอกเราแบบนั้นโดยการที่ทรงยอมทนกับความเจ็บปวดบนไม้กางเขนเพียงลำพัง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้บอกว่าทรงเป็นพระเจ้าและอยู่ห่างไกลเรา แต่เพราะพระองค์มาและได้ทรงรับความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งละทิ้งและโดดเดี่ยว ข้าพระองค์รู้ว่าสามารถวางใจได้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้ง ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้สึกชัดเจนมากขึ้นถึงการที่พระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น