ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้จ่ายราคาสำหรับเราแล้ว ทรงจ่ายค่าไถ่ให้แล้วพระเจ้าไม่ตัดสินเรา ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำเพื่อให้พระองค์พอใจ แต่โดยการเสียสละพระเยซู เพื่อชำระบาปของเรา พระเจ้าได้ทรงยอมมากมายขนาดนี้ เพื่อจะคืนดีกับเรา และรับเราเข้าใน​​ครอบครัวของพระองค์ แล้วเราจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือครับ เราจะต้องไม่ปฏิเสธพระองค์! พระบิดา พระเจ้า เราขอมอบใจของเรา ให้พระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ทรงดี ข้าพระองค์รู้ว่าบาปของข้าพระองค์ทำให้พระองค์เสียใจ และข้าพระองค์ได้ดูหมิ่นความบริสุทธิ์ของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่สามารถสื่อสารความรู้สึกขอบคุณพระองค์ออกมาเป็นคำพูดได้ พระองค์ต้องเจ็บปวดเพราะความบาปของข้าพระองค์ แต่ยังทรงเสียสละเพื่อแลกข้าพระองค์จากความบาป และคืนดีกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับพระคุณของพระองค์ ขอขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ และคำสัญญาว่าจะให้ความเมตตาของพระองค์ อธิษฐานโดยทางพระเยซูผู้เสียสละของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น