ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ราคาที่จ่ายแล้ว ค่าไถ่มีให้แล้ว พระเจ้าไม่ตัดสินเราไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำเพื่อให้พระองค์พอใจ แต่โดยการเสียสละของพระองค์เองของพระเยซู เพื่อชำระบาปของเรา พระเจ้าได้พยายามอย่างมากที่จะเชื่อมโยงเพื่อจะคืนดีกับเรา และรับเราเข้าใน​​ครอบครัวของพระองค์ แล้วเราจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือครับ เราจะต้องไม่ปฏิเสธพระองค์! พระบิดา พระเจ้า เราขอมอบใจของเรา ให้พระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ทรงดี ข้าพระองค์รู้ว่าบาปของข้าพระองค์ทำให้พระองค์เสียใจ และลบหลู่ความบริสุทธิ์ของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่สามารถสื่อความรู้สึกขอบคุณพระองค์ออกมาเป็นคำพูดได้ พระองค์เจ็บปวดเพราะความบาปของข้าพระองค์ แต่ยังทรงเสียสละเพื่อแลกข้าพระองค์จากความบาป และคืนดีกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับพระคุณของพระองค์ ขอขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ และคำสัญญาว่าจะให้ความเมตตาของพระองค์ อธิษฐานโดยทางพระเยซูผู้เสียสละของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น