ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องทุ่มเทให้กันและกัน เราต้องให้เกียรติผู้อื่น พื้นฐานของความรักที่ทุ่มเทและการให้เกียรตินี้ขึ้นอยู่กับความจริงหลักๆ คือ: เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเป็นพี่น้องในแผ่นดินของพระเจ้า ความสัมพันธ์ของเราเป็นนิรันดร์ และสร้างขึ้นในพระคุณของพระเจ้าที่มีให้เรา และเราก็แสดงความรักความเมตตานั้นให้กันและกัน

คำอธิษฐาน

ผู้เลี้ยงจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพี่น้องในพระคริสต์ที่ดีที่เป็นพระพรในชีวิตของข้าพระองค์ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ขอบพระคุณพระองค์ที่พวกเขาคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นๆ ในครอบครัวของพระองค์ เช่นเดียวกับที่คนเหล่านี้เป็นพระพรในชีวิตและให้เกียรติข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระบุตร พี่ชายของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น