ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห นี่เป็นคำสั่งที่ทำได้ยากใช่ไหมครับ พระเยซูล้างเท้าให้สาวกของพระองค์ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ยูดาสหักหลังพระองค์ด้วยการจูบ เปโตรปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง และสาวกอีกสิบคนละทิ้งพระองค์ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว แต่พระองค์ก็ยังคงล้างเท้าให้พวกเขาทั้งๆ ที่รู้ว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้น พระองค์ยังคงไปที่กางเขนเพื่อพวกเขาทั้งๆ ที่รู้ว่าพวกเขาจะทิ้งพระองค์ ผมคงไม่สามารถรักแบบนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจะตั้งใจใหม่ ในการที่จะรักคนอื่น คนที่ทำให้ผมเจ็บหรือผิดหวัง และผมก็จะพยายามคืนดีกับคนที่ผมเคยทำให้เจ็บหรือผิดหวังด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Wow, that's a tall order to fill, isn't it! Jesus has just washed the feet of his disciples. Over the next few hours, Judas will betray him with a kiss, Peter will deny him three times, and the other 10 disciples will forsake and leave him to die alone. Yet he still washed their feet knowing they would do this. He still goes to the cross for them while knowing they will abandon him. I'm not sure that I can love like that... yet. However, with the Holy Spirit's help, I will make a renewed commitment to love others who have hurt and disappointed me. I will also seek to mend relationships where I have hurt and disappointed others.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงซื่อสัตย์ ขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ ขอทรงโปรดเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทรงเทความรักเข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถรักคนอื่นๆ ได้เหมือนที่พระเยซูทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อที่จะรักผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์ผิดหวังและทำให้ข้าพระองค์เจ็บ โอพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้ความขมขื่น หรือความไม่พอใจของข้าพระองค์ทำให้คนอื่นไม่ได้รับใช้พระองค์และไม่ได้รู้จักพระคุณของพระเยซู อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดที่รักของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Faithful Father, thank you for your never ending love. Please fill me with your Holy Spirit and pour love into my heart so I can love others as Jesus has loved me. I need your help to love those who have disappointed and hurt me. O God, I don't want my bitterness or resentment to keep someone from serving you and knowing Jesus' grace. In the name of my loving Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 13:34

ความคิดเห็น