ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห นี่เป็นคำสั่งที่ทำได้ยากใช่ไหมครับ พระเยซูล้างเท้าให้สาวกของพระองค์ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ยูดาสหักหลังพระองค์ด้วยการจูบ เปโตรปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง และสาวกอีกสิบคนละทิ้งพระองค์ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว แต่พระองค์ก็ยังคงล้างเท้าให้พวกเขาทั้งๆ ที่รู้ว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้น พระองค์ยังคงไปที่กางเขนเพื่อพวกเขาทั้งๆ ที่รู้ว่าพวกเขาจะทิ้งพระองค์ ผมคงไม่สามารถรักแบบนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจะตั้งใจใหม่ ในการที่จะรักคนอื่น คนที่ทำให้ผมเจ็บหรือผิดหวัง และผมก็จะพยายามคืนดีกับคนที่ผมเคยทำให้เจ็บหรือผิดหวังด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงซื่อสัตย์ ขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ ขอทรงโปรดเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทรงเทความรักเข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถรักคนอื่นๆ ได้เหมือนที่พระเยซูทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อที่จะรักผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์ผิดหวังและทำให้ข้าพระองค์เจ็บ โอพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้ความขมขื่น หรือความไม่พอใจของข้าพระองค์ทำให้คนอื่นไม่ได้รับใช้พระองค์และไม่ได้รู้จักพระคุณของพระเยซู อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดที่รักของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น