ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนว่าข้อความนี้เริ่มมาจากในสมัยที่มีการสร้างวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มจริงๆ ขอให้เราจำไว้ว่า สำหรับเรา คนที่พระเจ้ามีพันธสัญญาใหม่นี้ วิหารของพระเจ้าคือคริสตจักร (1 คร. 3:16) และร่างกายของเรา (1คร. 6:19) ให้เราเห็นค่าและฉลองด้วยความชื่นชมยินดีในครอบครัวคริสตจักรของเรา ขอให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเรา ให้เราขอบพระคุณและสรรเสริญพระนามพระองค์ทั้งในที่สาธาณะ ในที่ส่วนตัว และในชุมชน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ได้เข้ามาในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดและเข้าใกล้พระองค์ได้ก็เพราการเสียสละของพระเยซู ข้าพระองค์ตื่นเต้นที่รู้ว่าพระองค์ทรงฟังอยู่ ข้าพระองค์ปลื้มปิติที่รู้ว่าพระองค์ทรงต้อนรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดีใจที่ได้อยยู่กับพระองค์และบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณมากเพียงใดกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้แก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงพบข้าพระองค์ในที่แห่งการอธิษฐานแห่งนี้ จนกว่าข้าพระองค์จะได้กลับบ้านไปพบพระองค์และอยู่ต่อหน้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น