ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รัก! คำนี้อาจหมายถึงอะไรก็ได้ หลายคนในสังคมคริสเตียนได้พยายามที่จะกำหนดความหมายโดยใช้พจนานุกรมศัพท์ โดยไม่รู้คำสำคัญสำหรับคำว่าความรักคือคำว่า อากาเป้ ซึ่งดูได้จากการกระทำ ก่อนที่คริสตชนจะรู้ความหมายของคำว่า อากาเป้ คำนี้ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันกับคำของเราในทุกวันนี้คือ คำว่ารักก็เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าคุณอ่าน 1 ยอห์น คุณจะเห็นว่าความรักเป็นอย่างไรจากสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ พระองค์ขอให้เราทำเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องของเรา ความรักจะต้องมีมากกว่าคำพูด จะต้องแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงในการกระทำด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Love! The word can mean anything. Many in the Christian community have tried to define it by a dictionary or lexicon, not realizing the key word for love, agape, is defined by action. Before Christians got a hold of agape, it meant the same thing our word today does: just about anything! But if you read 1 John, you see what love is by what God does. God demonstrates his love. He asks us to do the same for our brothers and sisters. Love must be more than talk; it must be genuinely demonstrated in action!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์ให้ความรักกับข้าพระองค์อย่างมีเมตตา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะรักคนอื่นๆ เหมือนที่พระองค์รัก แต่ความตั้งใจของข้าพระองค์มักจะถูกลืมไปเพราะ "ความยุ่งวุ่นวาย" หรือความหวาดกลัว พระบิดา ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงความรักกับผู้อื่นด้วยการกระทำมากกว่าเพียงแค่ความคิดและคำพูด อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้สำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาเมน

My Prayer...

Precious Father, you have so graciously shared your love with me. I must confess, in my heart I intend to love others as you do, but my intentions often get washed away with "busy-ness" or timidity. Father, through your Spirit, prompt me to show my love to others in actions rather than just thought and talk. Through Jesus, your greatest demonstration of love I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:20-21

ความคิดเห็น