ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รัก! คำนี้อาจหมายถึงอะไรก็ได้ หลายคนในสังคมคริสเตียนได้พยายามที่จะกำหนดความหมายโดยใช้พจนานุกรมศัพท์ โดยไม่รู้คำสำคัญสำหรับคำว่าความรักคือคำว่า อากาเป้ ซึ่งดูได้จากการกระทำ ก่อนที่คริสตชนจะรู้ความหมายของคำว่า อากาเป้ คำนี้ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันกับคำของเราในทุกวันนี้คือ คำว่ารักก็เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าคุณอ่าน 1 ยอห์น คุณจะเห็นว่าความรักเป็นอย่างไรจากสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ พระองค์ขอให้เราทำเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องของเรา ความรักจะต้องมีมากกว่าคำพูด จะต้องแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงในการกระทำด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์ให้ความรักกับข้าพระองค์อย่างมีเมตตา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะรักคนอื่นๆ เหมือนที่พระองค์รัก แต่ความตั้งใจของข้าพระองค์มักจะถูกลืมไปเพราะ "ความยุ่งวุ่นวาย" หรือความหวาดกลัว พระบิดา ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงความรักกับผู้อื่นด้วยการกระทำมากกว่าเพียงแค่ความคิดและคำพูด อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้สำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น