ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาที่เราล้อกันเล่นเรื่องการมีอายุมากขึ้น การยอมรับในร่างกายที่แก่ขึ้นก็เป็นเรื่องยากขึ้นด้วย เพราะเรารู้ว่าเราไม่ร่างกายเราไม่ได้เป็นอมตะ เราไม่สามารถทำในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยทำได้ ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เรารู้ว่าการมีอายุมากขึ้น แสดงว่าเราใกล้จะได้เวลากลับบ้าน และเป็นเวลาที่พระเยซูให้ร่างกายที่เป็นนิรันดร์ ที่จะไม่เน่าเปื่อยผุพังแก่เรา พระเจ้าช่วยเราโดยให้ความจริงของเรื่องร่างกายภายนอกของเรานี้ เป็นเครื่องเตือนถึงสิ่งสำคัญในสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเรา เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และให้เราพร้อมที่จะกลับบ้านในสวรรค์ได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ ข้าพระองค์สารภาพว่าไม่ค่อยชอบความแก่ แต่ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ในแต่ละวันที่ข้าพระองค์แก่ขึ้น ข้าพระองค์ก็ใกล้ที่จะกลับบ้านมาหาพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่กลายเป็นคนแก่ที่มองคนในแง่ลบ หรือมีแต่ความขมขื่น ขอทรงโปรดฟื้นฟูข้าพระองค์และใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นๆ ที่ต้องการหาทางกลับบ้านมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น