ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมักจะอ่านแบบเร็วๆ เกี่ยวกับตอนเริ่มต้น (ลำดับเครือญาติต่างๆ ในพระคัมภีร์) แต่ว่าวันนี้ขอให้เราใช้เวลา ที่จะกลับไปอ่านในมัทธิว1: 1-17 และให้จำไว้ว่าความรัก ความเมตตา และความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ไม่เพียงแต่อยู่กับคนแต่ละรุ่นเท่านั้น แต่ยังคงดูแลและอวยพรคนทุกๆ รุ่น และพระองค์จะทำเช่นเดียวกันกับในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่่เรากำลังรอวันกลับมาอย่างมีสง่าราศีของพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด องค์เจ้าชีวิต พระเยซูของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณที่ทรงมั่นคง และสัตย์ซื่อ แม้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและเอาแน่เอานอนไม่ได้ ขอบพระคุณพระบิดา ที่อวยพระพรข้าพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ในเวลาที่ทุกคนดูเหมือนจะต้องการบางสิ่งจากข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงมั่นคงยิ่งกว่าภูเขา และทรงมีสง่าราศีมากกว่าแสงอาทิตย์ในยามเช้า ในพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น