ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางสิ่งที่คนอยากได้มากกว่าเสรีภาพ คนยอมตายเพื่อสิ่งนั้น คนอธิษฐานขอให้ได้มันมา คนมุ่งมั่นเพื่อจะได้มัน อิสรภาพที่แท้จริงมาจากการรู้จักความจริง การรู้จักจริงอย่างแท้จริงมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระเยซู ความจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณคิดหรือเชื่อ ความจริงเป็นสิ่งที่คุณทำหรือใช้ชีวิต การสอนของพระเยซูมักจะจบด้วยวลีที่ว่า "ความสุขเป็นของผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้" การกระทำที่เรารู้จักความจริงเท่านั้นที่เราจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ

คำอธิษฐาน

ขอพระสิริ พระเกียรติ ฤทธานุภาพ และการสรรเสริญ จงมีแด่พระเจ้าผู้จริงแท้เท่านั้น พระบิดา ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่แสวงหาพระองค์ในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ยังแสวงหาสิ่งที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยจากการเลือกของข้าพระองค์ด้วย ขอทรงสอนความจริงของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์มากขึ้น เมื่อข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยการเชื่อฟังคำและการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานผ่านพระเยซู พระคำที่มีชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น