ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยากรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่ว ดูตรงไหน ง่ายนิดเดียว ก็ให้ดูที่ผลของมัน ผลอันหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากก็คือคำพูด คนดีก็จะควบคุมระวังปากก่อนที่จะพูดอะไรออกมา ส่วนคนชั่วก็โผล่งแต่เรื่องชั่วๆออกมาจากปากแบบไม่ยั้งคิด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา พระผู้ไถ่และพระยาห์เวห์ ขอให้คำพูดจากปากของข้าพเจ้า และความคิดใคร่ครวญในจิตใจของข้าพเจ้า เป็นที่พอใจในสายตาของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น