ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเดาว่าสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหา และการรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วย คงเป็นเรื่องที่น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก แต่ผมสบายใจที่รู้ว่าไม่ว่าผมจะไปที่ไหน พระเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยเสมอ พระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อนำทางและปกป้องผม แม้ในเวลาที่ผมอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ หรือทำในสิ่งที่ผมไม่ควรจะทำ พระองค์ก็ยังคงอยู่ที่นั่น ผมสามารถเข้าไปหาพระองค์โดยการกลับใจและรับเอาพระคุณของพระองค์ ผมสามารถไปหาพระองค์ในเวลาที่ผมต้องการพระองค์และรับเอากำลังจากพระองค์ ผมสามารถไปหาพระองค์และรู้ว่าผมไม่ได้โดดเดี่ยว

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่รักข้าพระองค์และรู้จักข้าพระองค์เป็นการส่วนตัว ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นว่าข้าพระองค์จะเผชิญแต่ละวันได้โดยมีพระองค์ ขอบคุณสำหรับการปลอบประโลมที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์จะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของข้าพระองค์เพียงลำพัง ขอบคุณที่เป็นความเข้มแข็งที่ช่วยข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่มีกำลังที่จะก้าวต่อไป ขอบพระคุณที่เมื่อตะวันขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ ข้าพระองค์จะอยู่กับพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น