ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือ เพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม คือ ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ การนับหน้าถือตา หรือตำนาน ไม่คิดจะสร้างลักษณะอุปนิสัยบ้างเลยหรือ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตเราไม่ใช่มีลักษณะเหมือนพระเจ้าหรือ เพราะถ้าเรามีลักษณะของพระเจ้า ต่อให้เราเจอกับเรื่องเลวร้ายสุดๆ ก็ไม่อาจจะขโมยลักษณะของพระเจ้าที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ได้หรอก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดอวยพรข้าพเจ้า เพื่อจะได้เข้มแข็งตอนเจอกับความทุกข์ยากลำบากและยังคงลักษณะนิสัยที่บริสุทธิ์อยู่ได้ โปรดประทานจิตใจที่กล้าหาญ และความรัก เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เตือนคนอื่นได้ไม่มากก็น้อย ให้เห็นภาพว่าพระองค์เป็นแบบไหนและพระองค์ทำอะไรได้บ้างในชีวิตของพวกเขา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น