ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างอะไร ความมั่งคั่งหรือครับ หรือว่า ชื่อเสียง สถานะ ความสำคัญ หรือสร้างตำนาน แล้วทำไมไม่ลองสร้างลักษณะล่ะครับ การมีลักษณะเหมือนพระเจ้าเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ใช่หรือครับ ดังนั้น แม้ในเวลาที่แย่ที่สุด ถ้าเรายังสามารถเป็นคนที่มีลักษณะแบบพระเจ้าได้ ก็จะไม่มีใครสามารถมาขโมยลักษณะนั้นที่พระเจ้าให้กับเราในองค์พระเยซูคริสต์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเข้มแข็งในเวลาที่ยากลำบาก และขอให้ข้าพระองค์คงลักษณะนิสัยที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ขอทรงโปรดประทานใจที่กล้าหาญ และความรัก เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เตือนคนอื่นเท่าที่จะทำได้ ว่าพระองค์เป็นเช่นไรและพระองค์สามารถทำอะไรในชีวิตเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น