ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การทดลอง...ทุกคนเคยผ่านการทดลองทั้งนั้น กระสุนของเงินซาตานออกแบบมาเฉพาะสำหรับเรา "ไม่มีใครรู้หรอก และก็ไม่ทำร้ายใครด้วย" นี่เป็นเสียงลึกลับที่เหมือนเสียงเช่นกระซิบของเราเอง แม้ว่าข้อความที่กล่าวมาจะจริง ซึ่งจริงๆแล้วข้อความที่กล่าวนั้นไม่เคยเป็นจริง ก็ยังสำคัญเพราะบางสิ่งบางอย่างภายในเรายอมทำในสิ่งที่เรารู้ว่าผิด การป้องกันอย่างหนึ่งก็คือการเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในการทดลองนี้ คนอื่นๆ ต้องเผชิญหน้ากับมันมาก่อน และเอาชนะมันได้ ดังนั้นเราก็สามารถเอาชนะได้ด้วย โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าและอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ที่สุด ขอทรงปกป้องใจของข้าพระองค์จากการทดลองและชีวิตจากบาป ข้าพระองค์ต้องการที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเต็มกำลัง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับบาปที่ผ่านมา และโดยพระคุณและพระคำของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เข้มแข็งด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะชนะการล่อลวงที่ซาตานใช้ในการแยกข้าพระองค์จากพระองค์ อธิษฐานผ่านผู้ปกป้องและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น