ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในท้ายที่สุดแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถวางใจได้ เราส่วนมากก็เคยถูกเพื่อนทรยศหักหลัง ทำให้เราเสียใจ เศรษฐกิจโลกก็ไม่มั่นคง และสิ่งต่างๆ ก็อาจจะย่ำแย่ลงในเวลาไม่กี่วัน อากาศแปรปรวนในไม่กี่ชั่วโมง แต่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของเรา ในความเสียใจและผิดหวัง มีผู้หนึ่งที่มั่นคงเสมอ เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้ เราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง พระองค์เป็นสมอที่ยึดมั่นให้เราในเวลาที่มีพายุรุนแรง พระองค์เป็นกำลังให้เราในการต่อสู้ พระคำและสัญญาของพระองค์มีแต่สิ่งดีๆ ให้เรา เราไม่ต้องกลัว เราสามารถวางใจในพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจ พระผู้ช่วยและผู้เป็นกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่กลัววันข้างหน้าเพราะพระองค์อยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงปกป้องคนอิสราเอลของพระองค์ในประวัติศาสตร์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการรักษาพระคำ ของพระองค์ พระคัมภีร์ ผ่านการข่มเหงและกวาดล้าง ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ และจะไม่กลัวเพราะชีวิตและอนาคตของข้าพระองค์อยู่ในมือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น