ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"กฎทอง" ที่เรียกว่า "กฎทอง" เพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ผล ไม่มีวันตาย และมีคุณค่ามาก ลองคิดดูสิว่า โลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ถ้าพวกเราทุกคนปฎิบัติตามกฎทองนี้ ไม่ใช่ใช้แต่ที่โบสถ์เท่านั้น แต่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย คือใช้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และลูกจ้าง ใช้กับคนที่เราเจอะเจอ ไม่ว่าตอนขับรถบนท้องถนนหรือแถวๆบ้าน หรือใช้กับพนักงานเสริฟตอนทานข้าวนอกบ้าน โลกเราจะน่าอยู่ขนาดไหนถ้าทุกคนใช้กฎทองกันหมด ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยการใช้กฎทองวันนี้เลย แล้วคุณละ ยังจะรออะไรอยู่อีก

Thoughts on Today's Verse...

The Golden Rule — golden because it's genuine, lasting, and valuable. Imagine how different our world would be if we practiced this principle — not just in our "church life" but in our daily life: with our family, with our coworkers and employer, with the people we manage, with the folks on the freeway and in the neighborhoods where we drive, and toward the waiters and waitresses and others who serve us. What a wonderfully different world it would be if the Golden Rule were to be practiced. I think I'll start changing my world with it today! How about you?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ใจดีใจกว้าง พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยของขวัญอันเลิศมากมาย จนข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ยังไงถึงจะเพียงพอ แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์รู้ว่า ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจขนาดไหนที่พระองค์สำแดงพระคุณต่อข้าพเจ้าแทนที่จะพิพากษาลงโทษ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทำแบบเดียวกับพระองค์ต่อคนรอบข้างในอาทิตย์นี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous Father, you have blessed me with so many rich and wonderful gifts. I can never ever adequately express to you the thanks you deserve. One thing I want you to know, dear Father, is that I especially appreciate the way you have treated me with grace and not with justice or judgment. Give me the power to do the same with the people my life touches this week. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:12

ความคิดเห็น