ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความยำเกรงเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ผมไม่มีความกลัวในการที่พระองค์ทรงอยู่ด้วย เพราะผมรู้ว่าพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระบิดา พระองค์อยากให้ผมเข้าใกล้พระองค์ พระองค์ให้ผมเห็นพระทัยของพระองค์โดยการส่งพระเยซูมา พระองค์ให้ผมเห็นความรักของพระองค์โดยการให้พระเยซูตายแทนผม ถ้าพระองค์ทรงรักผมมากขนาดนั้น ผมก็สามารถไว้วางใจว่าพระองค์อยากช่วยและอวยพรผม ผมไม่ต้องกลัวการที่จะอยู่ต่อหน้าพระองค์หรือการพิพากษาจากพระองค์ ในฐานะลูกของพระองค์ ความรักของพระองค์ขจัดความกลัวออกไปจากใจของผม และแทนที่ด้วยความรักจากการที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับความรักอย่างท่วมท้นของพระองค์ที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็นในพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับการให้การเสียสละเพื่อความผิดบาปของข้าพระองค์ และสำหรับการรับข้าพระองค์ให้เข้าเป็นครอบครัวของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดกำจัดความกลัวทั้งหมดออกจากหัวใจของข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์เดินอย่างมั่นใจกับพระองค์และเพื่อพระองค์ โดยให้ข้าพระองค์มีลักษณะนิสัยแบบพระองค์และมีวัตถุประสงค์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น