ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้น่าเหลือเชื่อจริงๆ ครับ! ความกว้างใหญ่ของจักรวาลทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมาก ความยิ่งใหญ่ของยอดภูเขาช่างอลังการ เราสามารถอธิบายต่อไปได้เรื่อยๆ ถึงสิ่งที่สวยงาม ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์ของจักรวาลนี้ ความหลากหลาย ความเป็นระบบ ความเหมาะสมได้อย่างพอดี และการที่อยู่เหนือการคาดคิด ทั้งหมดนี้เป็นพยานถึงพระเจ้า อัจฉริยะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ การทรงสร้างของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ประหลาดใจ เพราะรู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่ สง่างาม อัศจรรย์ ความน่ายำเกรง และความสวยงาม ขอบพระคุณที่ทำให้เราเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้อย่างชัดเจนในโลกของเรา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น