ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อผม ถ้าไม่มีการเสียสละชีวิตของพระองค์ ถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้า ผมก็ไม่มมีกำลังที่จะช่วยตัวเองให้รอด หรือทำให้ตัวเองเป็นคนชอบธรรมได้ พระเยซูทรงทำในสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ และจ่ายค่าความบาปของผม ซึ่งผมไม่สามารถจ่ายได้ พระองค์ทำเพื่อผม ไม่ใช่เพราะผมดีพอ หรือมีค่าคู่ควรสำหรับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่เพราะผมไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อไม่มีพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้าผู้เป็นที่รัก พระผู้ช่วยให้รอดที่เสียสละ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ไม่มีคำพูดใดที่จะบอกถึงความขอบคุณที่ข้าพระองค์มี สำหรับของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่มีค่ามากและมีความหมายมากสำหรับข้าพระองค์ ขอพระเกียรรติ พระสิริ และคำสรรเสริญมีแด่พระบิดาของข้าพระองค์ ผู้นั่งบนบัลลังก์ และองค์เจ้าชีวิต พระเยซู ผู้ที่ไปยังไม้กางเขนและผู้ที่ข้าพระองค์ถวายคำขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น