ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเดินทางต้องการความเป็นผู้นำของคุณ โยชูวาไม่ใช่เป็นรองหัวหน้าแล้ว ไม่ได้เป็นผู้ช่วยโมเสสแล้ว แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาต้องเป็นผู้นำ ประชาชนที่เขากำลังนำแค่รู้ว่าโมเสสเป็นผู้นำ แล้วเขาจะนำคนเหล่านั้นอย่างไรล่ะครับ? เขาจะนำโดยไว้วางใจในสัญญาของพระเจ้า และไม่กลัวหรือท้อแท้ใจ! อย่างนั้นหรือครับ เป็นไปได้ไหมครับ? เพราะผู้นำที่แท้จริงของคนของพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง! พระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้า พระคำของพระองค์ยังคงเป็นความจริง สัญญาของพระองค์ยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือ อำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายมากขึ้น ขอทรงเตือนข้าพระองค์ถึงสัญญาของพระองค์ บรรเทาความกลัวของข้าพระองค์ เสริมสร้างความมุ่งมั่นใจข้าพระองค์ และนำให้ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอให้ชัยชนะที่ข้าพระองค์มีส่วนร่วมนำเกียรติและสง่าราศีมาให้แด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น