ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทำมากกว่าสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา พระองค์มีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นองค์เจ้าชีวิตที่ฟื้นคืนพระชนม์ ดังนั้นถ้าพระทำถึงขนาดที่ว่ายอมส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาจากสวรรค์ ไปสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน และทรงทำให้ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อช่วยพวกเราให้รอด ลองคิดดูเถอะครับว่า ตอนนี้พระเจ้ามีอะไรที่เตรียมไว้สำหรับเราในฐานะที่เราได้รับความรอดแล้วบ้าง ฤทธิ์เดชในการช่วยของพระเยซูและพระคุณพระเจ้ามาถึงเราตั้งแต่เรายังไม่รุ้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ตั้งตารอคอยวันที่จะได้พบพระองค์และอยู่ในพระคุณที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่จะต้องเจอในทางของข้าพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็น พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเยซูมีไว้ให้ข้าพระองค์กำลังรออยู่ข้างหน้า ดังนั้นขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น