ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คริสเตียนไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ได้รับการอภัย!" คุณอาจจะเคยเห็นสติกเกอร์ติดท้ายรถแบบนี้ หรืออะไรที่คล้ายๆ กัน ในมุมหนึ่งข้อความนี้ก็ถูกต้องนะครับ แต่จากมุมมองของพระเจ้า คริสเตียนก็สมบูรณ์แบบ นั่นคือข้อความที่น่าทึ่งที่เปาโลบอกแก่ชาวโคโลสีว่า เพราะการเสียสละของพระเยซู พระเจ้าไม่มองข้อบกพร่องของเรา พระองค์เห็นเราผ่านความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ ดูแนวคิดเหล่านี้และอัศจรรย์ใจใช่ไหมครับ! ดูสิครับว่าพระเจ้าทรงมองคุณอย่างไรและให้ขอบพระคุณ! ให้เราถ่อมตนโดยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราในพระเยซู และให้เราชื่นชมยินดี! บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและปราศจากข้อกล่าวหา — ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแล้วนอกจาก "สรรเสริญ พระผู้เป็นเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละที่ทำให้ข้าพระองค์ได้รับการชำระ ขอบพระคุณสำหรับการเห็นค่าของข้าพระองค์ผ่านความสมบูรณ์แบบของพระเยซู และความเสียสละของพระองค์ ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าที่จ่ายหนี้บาปของข้าพระองค์ และแบ่งปันความสมบูรณ์แบบของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้และในทุกๆ วัน มีความบริบูรณ์ใกล้เคียงกับที่พระองค์ให้มาโดยพระคุณของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามของผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น