ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอสิ! บ่อยครั้งที่เรามักกลัวที่จะขอความช่วยเหลือเพราะเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีคำตอบ หาสิ! ความพยายาม ความสนใจและความเพียรเป็นสิ่งที่จำเป็นและบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก เคาะสิ! การเคาะเป็นเรื่องที่ลืมกัน ในยุคนี้ที่มีกริ่งประตูบ้าน แต่พระเจ้าต้องการให้เราใช้หลักการ ขอ หา และเคาะ A.S.K. และให้ใจของเราแด่พระองค์ ดังนั้นขออย่าให้เราเพียงแค่บ่น อยากได้และต้องการเท่านั้น แต่ให้เราขอ หา และเคาะ A.S.K. จากพระบิดาของเราและแสวงหาพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงรอคอย ข้าพระองค์ขอโทษที่บ่อยครั้งพระองค์ได้ยินแต่คำบ่น และความกังวลของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเมตตาด้วยความรักของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เพื่อให้ใจของข้าพระองค์มุ่งมั่นไปที่พระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ในวันนี้ เมื่อข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทำงานในใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น