ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถวายเกียรติหรือการอ้างถึงสง่าราศีของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะทำกัน ยอมรับเถอะ เพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะสนใจแต่เรื่องของตัวเอง เราเคยชินกับการขอมากกว่าการสรรเสริญพระเจ้า หรือเชิญชวนให้คนมาเทิดทูนพระองค์ ดังนั้นขอให้เราใช้เวลาที่เหลือในอาทิตย์นี้ มาสรรเสริญ เทิดทูน ยำเกรง และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากันเถอะ (ขออย่าได้ขออะไรทั้งสิ้นในช่วงเวลานี้ แต่ให้อุทิศเวลานี้ให้กับพระเจ้าล้วนๆ เน้นว่าพระองค์เป็นใคร ทำอะไรให้กับเรา และอธิบายว่าพระยาห์เวห์นั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีขนาดไหน)

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ เพราะ พระองค์นั้นช่างมหัศจรรย์และงดงามเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจหรือบรรยายได้ แต่ก็ยังรักข้าพเจ้าในแบบที่ข้าพเจ้าเป็น ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าได้เห็นเสี่ยวหนึ่งของสง่าราศีของพระองค์ ขอบพระคุณที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ค้ำจุนข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยพระคุณของพระองค์ พระยาห์เวห์ที่รักยิ่ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น