ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีความจริงอะไรบ้างครับ ที่อยุ่ในคำอธิษฐานอวยพรนี้ สิ่งแรกที่สายตาของเรามองคือสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเรา — ปกป้องกันเราจากการล้มลง และนำเราไปยืนอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ อย่างคนที่ไม่มีตำหนิ และเต็มไปด้วยความสุข แต่เมื่อดูดีๆ ใจของเรานึกถึงคำอธิบายถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา: ผู้ที่สามารถทำทุกสิ่งได้ ผู้เป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ที่อยู่ในสง่าราศี ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ และอำนาจ ผู้ที่พูดคุยกับเราผ่านทางพระเยซู และเป็นผู้ที่อยู่มาก่อนกาลเวลา และเป็นผู้ที่ทรงพระชนม์อยู่ตอนนี้และตลอดไป พระพรที่เราได้รับในฐานะลูกของพระเจ้าก็น่าอัศจรรย์ใจ เพราะพระเจ้าอยู่เหนือคำว่าอัศจรรย์ หรือยอดเยี่ยม คำพูดของเราไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงพระองค์ ความรู้ของเราไม่สามารถทำความเข้าใจสง่าราศีที่พระองค์มีได้ แต่แม้ว่าพระองค์จะยิ่งใหญ่มากเพียงใด พระองค์ก็ทรงรักคุณกับผมในความเป็นมนุษย์ของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่สูงสุด ขอบพระคุณที่ไม่เพียง แต่ทรงเป็นพระเจ้า แต่ทรงรักข้าพระองค์ และแสดงให้ข้าพระองค์เห็นพระพักตร์พระองค์ในพระเยซู ข้าพระองค์รอคอยที่จะยืนอยู่กับพระองค์ มีความสุขไปกับความบริบูรณ์ที่พระองค์ให้ และยกย่องพระสิริของพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ ขอทรงโปรดรับการสรรเสริญในแบบที่จำกัดด้วยความเป็นมนุษย์ของข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่คำพูดของข้าพระองค์จะหลุดออกจากความตาย และความไม่สมบูรณ์ของข้าพระองค์จะถูกกลืนหายไปในพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น