ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งง่ายๆ ที่เราจะทำ ยอมรับเถอะครับ ส่วนมากเราชินที่จะขอจากพระเจ้ามากกว่าการอวยพรพระองค์ หรือเรียกคนอื่นมาหาพระองค์ ดังนั้นขอให้เราใช้ช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ที่จะอธิษฐานภาวนาขอบคุณพระเจ้า และสรรเสริญถวายพระเกียรติพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ทรงงดงามและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะเข้าใจและบรรยายได้ ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยข้าพระองค์ให้เห็นพระสิริของพระองค์ ขอบพระคุณที่ดูแลข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รัก ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น