ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเก็บประสบการณ์ที่เรามีในพระเยซูไว้เงียบๆ ไม่ได้ เราต้องบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยได้ยิน ไม่มีผู้ปกครองคนไหน หรือไม่มีภัยคุกคามใด ที่สามารถหยุดเสียงของพระเจ้า โดยการได้ยินผ่านพยานของคนของพระองค์ การแบ่งปันความเชื่อของเราเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราในพระคริสต์ที่เต็มล้น และความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ เมื่อเราแบ่งปันความเชื่อของเรา การเป็นพยานของเรา อาจถูกปฏิเสธหรือเยาะเย้ยได้ แต่ไม่มีใครหรืออะไรสามารถลบออกไปได้ เรามีประสบการณ์การทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา แล้วเราจะเก็บเงียบไว้ได้อย่างไรล่ะครับ? เราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

We can't contain what we've experienced in Jesus. We can't help but tell about what we've heard. No ruler, no threat, has been able to completely stop the voice of God from being heard through his people's witness. Sharing our faith happens out of the overflow of our experiences in Christ and our relationship with Christ. When we share our faith in this way, the authenticity of our witness can be rejected or ridiculed, but it can't be erased. We have experienced God's work in our lives. How dare we keep silent? We can't!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าของทุกชนชาติ ขอทรงโปรดให้มิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรมีคำพูดแห่งความจริงและมีพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยและความเกลียดชัง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้วิธีการเข้าถึงคนที่หลงหายรอบๆ ตัวของข้าพระองค์ และขอทรงโปรดอวยพรบรรดาผู้ประกาศ ในเวลาที่พวกเขาพยายามที่จะหาวิธีและมองเห็นวิธีการของพระองค์ที่จะเข้าถึงคนที่หลงหายในโลกของเราในทุกวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้เสียสละชดใช้ความผิดบาปของข้าพระองค์ และบาปของโลกทั้งโลก อาเมน

My Prayer...

God of the nations, please give your missionaries and ministers words of truth and power, especially as they face ridicule and hostility. Please help me better know how to reach the lost around me and please bless our evangelistic leaders as they try to strategize and discern your way of reaching the lost in our world today. In the name of Jesus, the atoning sacrifice for my sins, and the sins of the whole world, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 4:19-20

ความคิดเห็น