ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเก็บประสบการณ์ที่เรามีในพระเยซูไว้เงียบๆ ไม่ได้ เราต้องบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยได้ยิน ไม่มีผู้ปกครองคนไหน หรือไม่มีภัยคุกคามใด ที่สามารถหยุดเสียงของพระเจ้า โดยการได้ยินผ่านพยานของคนของพระองค์ การแบ่งปันความเชื่อของเราเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราในพระคริสต์ที่เต็มล้น และความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ เมื่อเราแบ่งปันความเชื่อของเรา การเป็นพยานของเรา อาจถูกปฏิเสธหรือเยาะเย้ยได้ แต่ไม่มีใครหรืออะไรสามารถลบออกไปได้ เรามีประสบการณ์การทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา แล้วเราจะเก็บเงียบไว้ได้อย่างไรล่ะครับ? เราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าของทุกชนชาติ ขอทรงโปรดให้มิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรมีคำพูดแห่งความจริงและมีพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยและความเกลียดชัง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้วิธีการเข้าถึงคนที่หลงหายรอบๆ ตัวของข้าพระองค์ และขอทรงโปรดอวยพรบรรดาผู้ประกาศ ในเวลาที่พวกเขาพยายามที่จะหาวิธีและมองเห็นวิธีการของพระองค์ที่จะเข้าถึงคนที่หลงหายในโลกของเราในทุกวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้เสียสละชดใช้ความผิดบาปของข้าพระองค์ และบาปของโลกทั้งโลก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น