ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นว่าการทำบาปหรือทำชั่วนั้น มันช่างมีเสน่ห์ยั่วยวนใจเหลือเกิน แต่ให้รู้ไว้เถอะว่า มีแต่เดินในวิถีทางของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะนำพระพรมาสู่ชีวิตเรา สิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนั้นมันดีสำหรับเราตัวเราเอง และคำสั่งของพระองค์ก็เกิดจากความเมตตาและต้องการปกป้องเรา และหนทางของพระองค์ก็นำไปสู่ชีวิต เราจะได้รับพระพรมากมาย เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าและทำตามใจพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่ไปหลงเชื่อคำโกหกของโลกนี้ และถูกหลอกให้หลงไปกับการล่อลวงของมารซาตาน ข้าพเจ้ารู้ว่าความบาปมีแต่สร้าง ความเจ็บปวดใจ ความยุ่งยากและปัญหาต่างๆให้กับชีวิต ข้าพเจ้ารู้ว่า การเลือกทางที่ถูกต้อง การยืนข้างความจริง และใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์เพื่อพระองค์นั้น บางครั้งมันก็ทำได้ยากจริงๆ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเชื่อในใจและเห็นพ้องในจิตว่าการทำตามใจพระองค์นั้นจะนำไปสู่ชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น