ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนมากวิถีชีวิตที่เป็นความบาปและชั่วร้ายมักจะดูมีเสน่ห์ แต่หนทางแห่งการอวยพรคือทางแห่งพระเจ้า น้ำพระทัยของพระองก็เพื่อประโยชน์ของเราเอง คำสั่งของพระองค์ก็มาจากความเมตตาของพระองค์และการที่พระองค์อยากปกป้องเรา ทางของพระองค์เป็นทางแห่งชีวิต เราได้รับการอวยพรเมื่อเราเดินกับพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่หลงเชื่อคำหลอกลวงของโลกนี้ และหลงไปกับการล่อลวงของมารซาตาน ข้าพระองค์รู้ว่าความบาปนำมาซึ่งจิตใจที่เจ็บปวด ความยุ่งยากและปัญหาต่างๆ ข้าพระองค์ก็รู้ว่าบางครั้งการเลือกทางที่ถูกต้อง การยืนหยัดในความจริง และใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์เพื่อพระองค์เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ขอทรงโปรดช่วยจิตใจของข้าพระองค์เชื่อและให้ข้าพระองค์มองเห็นว่าการเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์จะนำมาซึ่งชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น