ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีความสุขในคำสอนของพระเจ้า คุณมีความสุขแบบนั้นไหมครับ คำสอนไหนของพระบิดาในสวรรค์ที่คุณนึกถึงตลอดทั้งวัน เรามาลองที่จะท่องจำพระคำของพระเจ้าและให้พระคำอยู่ในใจเราผ่านการศึกษาพระคัมภีร์กันไหมครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ในทุกทางของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ไม่ได้ใช้เวลาที่จะครุ่นคิดมาก ข้าพระองค์มักจะเผลอคิดไปในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร ข้าพระองค์มักจะตั้งใจในสิ่งที่ไม่เกิดผลดีใดๆ ข้าพระองค์อยากให้ความคิดและจิตใจของข้าพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ เป็นไปตามคำสอนของพระองค์ และตามแนวทางของพระองค์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาที่แท้จริง ให้ข้าพระองค์รู้ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เห็น ได้รู้ ได้ซึมซับและไตร่ตรองว่าสิ่งใดที่พระองค์อยากให้ทำ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น