ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้ถ่อมตัวลง อาจฟังดูไม่ดี แต่การที่ว่า "ให้มองไปข้างหน้า" "อย่ามองย้อนกลับไปที่คู่แข่ง" วัฒนธรรมการนำเสนอตัวเองแบบนี้ก็ยิ่งดูไม่ดีด้วย คนมักจะลืมความอ่อนน้อมถ่อมตน และมักจะสับสนกับความอ่อนแอหรือความหวาดกลัว ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการที่เรารู้ที่ที่เหมาะสมของเราในโลกโดยไม่ต้องโอ้อวดตน มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถในโอ้อวดถึงเราได้ ดังนั้นที่สำคัญคือการที่เรารู้ที่ของเราก่อน และให้พระองค์ทำให้เราอยู่ในที่ที่พระองค์เลือกให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ได้

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุด ขอบพระคุณสำหรับการช่วยให้ข้าพระองค์เข้าไปหาพระองค์ เมื่อข้าพระองค์คิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำ จักรวาลอันน่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสร้างด้วยคำพูดของพระองค์ ข้าพระองค์ประหลาดใจที่พระองค์เชิญข้าพระองค์เข้าไปหาพระองค์ ฉันประหลาดใจที่พระองค์ดูแลการเลือกใช้คำของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่รู้จักข้าพระองค์ และมีแผนสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความถ่อมใจและความเมตตาเพื่อคนอื่น เมื่อข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่ทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น