ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราถูกสร้างขึ้นตามแบบพระเจ้า ไม่ได้แค่ผู้ชาย ไม่ใช่แค่แต่ทั้งชายและหญิงถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้า! ไม่น่าเชื่อนะครับ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นจริงแค่ก่อนที่มนุษย์จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งแรก เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราในครรภ์มารดาของเรา (สดุดี 139: 13-16)พระองค์สร้างเราตามลักษณะของพระองค์ (ปฐมกาล 9: 6) เพราะมนุษย์มีค่าต่อพระเจ้า เพราะเราสะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างของลักษณะผู้สร้างของเรา เราแต่ละคนจึงมีค่า ไม่มีใครที่ควรจะถูกทำให้ด้อยลง ถูกดูหมิ่นหรือสาปแช่ง (ยากอบ3: 9-12) คนแต่ละคนมีค่า ไม่เพียงแต่กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีค่าสำหรับเราด้วย เพราะในบางทีพวกเขาสะท้อนให้เราเห็นถึงลักษณะของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นคุณค่าของแต่ละคนที่ข้าพระองค์พบในวันนี้ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ได้สร้างพวกเขาแต่ละคน ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ เมื่อข้าพระองค์มุ่งมั่นยอมให้พระวิญญาณของพระองค์เปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น