ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยแค่ไหนที่คุณลืมว่าเราอยู่ในสงครามจิตวิญญาณ ศัตรูของเราเจ้าเล่ห์หลอกลวง — ดูเหมือนจะเอาภัยอันตรายออกไปอย่างรวดเร็ว แต่จริงๆ มันยังอยู่เสมอ แต่แทนที่เราจะพยายามที่จะคาดเดาแผนการของมัน และตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหว เปาโลเตือนเราเพียงแค่ใช้เครื่องมือที่พระเจ้าได้ให้เราและยืนหยัดต่อความชั่วร้ายนั้น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากความชั่วร้ายด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์รู้สึกไวต่อแผนการชั่วร้ายของซาตานที่ข้าพระองค์ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน แต่ก็ขอให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจว่าพระเยซูได้ชนะศัตรูของข้าพระองค์แล้ว ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูนี้และแสดงความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น