ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนชั่วช้าอาจดูเหมือนเจริญเอาๆ จากการทำเรื่องชั่วๆและมีอำนาจมืด สิ่งที่พวกทุ่มเทนั้น มันก็อยู่แค่ชั่วคราว สุดท้ายก็จะจบลงที่หลุมฝังศพ และถูกลมพัดปลิวหายไป ไม่หลงเหลือความดีอะไรที่จะมาแสดง เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ชอบธรรมและยุติธรรม

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ไปหลงไหลหรือยกย่องบูชาพวกที่ร่ำรวยจากการโกงกิน หรือจากแผนการหรือวิธีการที่แยบยลและชั่วร้าย โปรดช่วยให้จิตใจของข้าพเจ้าแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น