ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าแผนการหรืออำนาจของคนชั่วร้ายจะนำประโยชน์มาให้พวกเขาเป็นการชั่วคราว แต่สุดท้ายการกระทำเหล่านี้ก็จะมีจุดจบที่สุสาน และถูกปลิวพัดหายไป ไม่เหลืออะไรที่จะบอกถึงความพยายามของคนชั่วเหล่านั้น เมื่อพวกเขายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ชอบธรรมและยุติธรรม

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะต่อต้านการล่อลวงที่จะนับถือคนที่ประสบความสำเร็จโดยวิธีการที่ชั่วร้าย ขอทรงโปรดช่วยให้จิตใจของข้าพระองค์แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น