ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการที่แท้จริงเป็นของขวัญ เนื่องจากพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและบริสุทธิ์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใกล้ชิดพระองค์ได้ นอกเสียจากว่าพระองค์จะให้ของขวัญและอวยพระพรเราเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราได้รับพระวิญญาณของพระองค์ ตอนเราทำพิธีจุ่มเข้าส่วนในพระคริสต์และบังเกิดใหม่จากพระเจ้า ตอนนี้เราก็เลยพูดคุยและนมัสการพระองค์ได้ จากวิญญาณสู่วิญญาณ

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ด้วยของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าหาพระองค์ได้ในฐานะลูก ขอบคุณมากที่ให้พระวิญญาณกับข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าหาพระองค์ได้อย่างมั่นใจและรู้ว่าพระองค์ใส่ใจต่อสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลอยู่ในใจ โปรดรับการนมัสการที่มาจากใจ คำพูด และการกระทำของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ทำให้พระองค์ได้รับเกียรติ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น