ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการที่แท้จริงเป็นของขวัญ เมื่อพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ พระองค์บริสุทธิ์ เราไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์อย่างเต็มที่ได้ โดยปราศจากของขวัญและการอวยพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะที่เป็นคริสตชนที่ได้รับพระวิญญาณของพระองค์ เมื่อเราได้รับพิธีจุ่มน้ำเข้าในพระคริสต์และบังเกิดจากพระเจ้า ตอนนี้เราสามารถพูดคุยกับพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณของเราได้

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ได้โดยของขวัญจากพระวิญญาณของพระองค์ ขอบพระคุณมากที่ให้พระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าใกล้พระองค์ด้วยความมั่นใจและรู้ว่าพระองค์ได้ยินความกังวลในหัวใจของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดรับการนมัสการจากหัวใจ คำพูด และจากการกระทำของข้าพระองค์ ขอให้สิ่งที่ข้าพระองค์ทำในวันนี้ทำให้พระองค์ได้รับเกียรติ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น