ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อคนที่เรารักในพระคริสต์ได้บ้างครับ? เราสามารถอธิษฐานเผื่อพวกเขา แต่ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถอธิษฐานว่าพระเจ้าจะเสริมสร้างให้พวกเขามีกำลัง โดยพระวิญญาณที่ทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันนี้ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย (เอเฟซัส 1:19) พระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันนี้ เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ขอ (ลูกา 11:13) พระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันนี้ ทำให้หุบเขากระดูกแห้งมีชีวิต (เอเสเคียล 37) และ พระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันนี้ จะสร้างความเข้มแข็งให้คนที่เรารักในพระเจ้า ถ้าเราขอพระองค์!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และผู้น่าเกรงขาม ข้าพระองค์มีพี่น้องหลายคนในพระคริสต์ที่ต้องการพระคุณ พระเมตตาและพลังของพระองค์ให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเขาโดยพระวิญญาณของพระองค์ บางคนต้องกลับใจจากความบาปของพวกเขา บางคนต้องการความเข้มแข็งและความกล้าหาญในเวลาที่ยากลำบากของพวกเขา บางคนต้องใช้พลังในการเอาชนะบาปที่ล้อมรอบในชีวิตของพวกเขา ขอทรงโปรดเสริมสร้างกำลังให้แก่พวกเขาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น