ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งไม่มีอะไรที่เราจะสามารถทำได้ นอกจากสรรเสริญพระเจ้า! ในขณะที่บางครั้งเราอาจจะฝันถึงการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ แต่ความฝันของเราก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าแผนการของพระเจ้า ในขณะที่เราอาจจะมีความสามารถมากมาย มีอิทธิพลและมีอำนาจ หรือร่ำรวย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือในมือของพระเจ้า ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถของเรา ข้อความที่บอกว่า "พระเจ้าสามารถทำได้" เป็นวลีที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในพระคัมภีร์ แต่ตอนนี้ เป็นการบอกเกี่ยวกับการทำงานของพระองค์ในตัวคุณและในตัวผม พระองค์สามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดในการทำงานผ่านเราและในตัวเรา สิ่งที่เราสามารถพูดได้คืออะไรน่ะหรือครับ? สรรเสริญพระเจ้า!

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes there is nothing left for us to do except praise God! While we may sometimes dream of doing great things for God and his Kingdom, the dreams aren't as big as God's plans. While we may be richly talented, influential, powerful, or rich, these are merely tools in God's hands, not symbols of our sufficiency. "God is able" has to be one of the best and most accurate phrases in the Bible. But this time, it's said about his work in you in me. He is able much more than we imagine to work through and in us. What can we say to that? Hallelujah!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักและใช้ชีวิตตามที่พระองค์ต้องการให้ดียิ่งขึ้น ข้าพระองค์อยากจะเป็นภาชนะของพระองค์ในงานอบรมสั่งสอน การรักษา การอวยพระพร และการให้ความหวังแก่คนรอบข้างในที่ทำงานและในทุกที่ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ในวันนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, please help me better know and live your will. I want to be your vessel of ministry, healing, blessing, and hope to those around me at work and play. Please use me to your glory today, and always. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 3:20-21

ความคิดเห็น