ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งไม่มีอะไรที่เราจะสามารถทำได้ นอกจากสรรเสริญพระเจ้า! ในขณะที่บางครั้งเราอาจจะฝันถึงการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ แต่ความฝันของเราก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าแผนการของพระเจ้า ในขณะที่เราอาจจะมีความสามารถมากมาย มีอิทธิพลและมีอำนาจ หรือร่ำรวย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือในมือของพระเจ้า ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถของเรา ข้อความที่บอกว่า "พระเจ้าสามารถทำได้" เป็นวลีที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในพระคัมภีร์ แต่ตอนนี้ เป็นการบอกเกี่ยวกับการทำงานของพระองค์ในตัวคุณและในตัวผม พระองค์สามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดในการทำงานผ่านเราและในตัวเรา สิ่งที่เราสามารถพูดได้คืออะไรน่ะหรือครับ? สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักและใช้ชีวิตตามที่พระองค์ต้องการให้ดียิ่งขึ้น ข้าพระองค์อยากจะเป็นภาชนะของพระองค์ในงานอบรมสั่งสอน การรักษา การอวยพระพร และการให้ความหวังแก่คนรอบข้างในที่ทำงานและในทุกที่ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ในวันนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น