ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"หมายความว่าฉันต้องทนอย่างนั้นหรือ?" "ฉันต้องทนคนเหล่านี้เพื่อให้เกิดผลดี" มีคนประเภทนี้ในชีวิตของเราที่เหมาะกับประโยคดังกล่าว แต่ตัวอย่างที่ดีของเราในความท้าทายนี้ก็คือ พระเยซู ลองคิดถึงสิ่งที่พระองค์จะต้องทนกับสาวกทั้ง 12 คนของพระองค์สิครับ ให้เรานึกถึงความอดทนและความอ่อนโยนของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงพวกเขาเราจะไม่ลองอดทนให้มากขึ้นหรือครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ความเข้มแข็งและความอดทนแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรัก อ่อนโยนและอดทนกับคนอื่นๆ เหมือนที่พระเยซูเป็นกับคนในช่วงที่พระองค์ทำพันธกิจบนโลกนี้ และเหมือนที่พระองค์ทำต่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น